۱۳۹۲ شهریور ۲۱, پنجشنبه

خامنه ای و مزدورانش بترسند از روزی به همین زودی که مردم ایران همگی پشت به پشت در مقابل جنایات این رژیم خونخوار می ایستد و مانند این فیلم برای نجات فرزندان ایران زمین از ظلم و سرنگونی دیکتاتوری جمهوری اسلامی در خیابان ها مبارزه خواهند کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر