۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

هالو 150 من که میرم رای میدم

آقای هالو :
شام و نهارمون شده فقط انرژی هسته ای
بمب اتم رو بتپونن بهمون بی وازلین
من که میرم رای میدم شمام برین رای بدین

حزبا اگه بسته شدن برین همه  تو حزب باد
اونجا حقوق بشروخوب بمالونین تا بچاد
بعد اگه تحریم شدین ، بشین تا جونتون در آد
این که جون از کجا درآد خب اختیار تام دارین
من که میرم رای میدم شمام برین رای بدین

از این به بعد وضو با ساندیس بگیرین به جای آب
بعد برین شعار بدین مرگ به این مرگ به اون .....
من که میرم رای میدم شمام برین رای بدین

دفعه پیش گفته بودم من که دیگه رای نمیدم
نوشابه بهم دادن و گفتن که شکر خورده بیدم
واسه اینکه بهم نگن هالو بفرما تو اوین
من که میرم رای میدم فقط نمیدونم به کی بدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر