۱۳۹۲ آبان ۱۴, سه‌شنبه

کوه شاه - محمد رضا عالی پیام - هالو

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم ....جان من فدای خاک پاک میهنم 

اجرای شعر بسیار جالب کوه شاه شاعر مبارز طنز پرداز عالی پیام توسط ایشان در کنار پرچم خرچنگ نشان جمهوری جنایتکاران اسلامی که اتفاقا اینبار هماهنگی خوبی با این اجرا دارد و در پایان اجرای سرود زیبا و میهنی ای ایران
آنان که کوه را به طمع جابجا کنند .... آیا بود که یک سر سوزن حیا کنند ؟
بلعیده اند جنگل و صحرا و رود را .... شد وقت آنکه کوه به زیر عبا کنند
اینک رسیده نوبت کرمان و کوه شاه .... تا قامت بلند تو ای قله تا کنند
سیری ندارد این شکم پیچ پیچشان .... این کوه را چگونه در آن معده جا کنند
ای کوه شاه نام خودت را امام کوه کن .... تا مگر که دامنه ات را رها کنندhttp://www.youtube.com/v/5cPDdqpEpZ8?version=3&autohide=1&feature=share&autoplay=1&autohide=1&attribution_tag=wRnYfFJ9-5qqKyjsHcsaLw&showinfo=1

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر