۱۳۹۲ فروردین ۱۷, شنبه

گزیده ای از فرتورهای کمپین ما در اعتراض و افشاء کنش های ضد انسانی و دیکتاتوری جمهوری ننگین و دهشت انگیز اسلامی در ماه مه ۲۰۱۲ در میدان سرگل استکهلم از آغاز تا پایان با امید به کنشی چند باره در همبستگی و پشتیبانی همه باورها و گروه ها تا سرنگونی این رژیم خونخوار


                                   آقای افشار و دیگر یاران

ساخت و امضاء پتیشن اعتراض به جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی در ایران

                                     نمایش خیابانی سنگسار
                                     سامیه :پاسدار مامور اجرا حکم
                                    هانیه :زن محکوم به سنگسار                              پشت صحنه نمایش سنگسار (چادر)
                           صحنه پایانی سنگسار ،جان دادن محکومین
                                    اتاق خبر(چادر)
                      روز جهانی مادران (حمایت از مادران زندانی سیاسی )

روز جهانی حمایت از آزادی بیان 

                                      سخنرانی لارش ویلکس

                                              فرا خوان کمپین                                            روز پایانی کمپین                      نخستین روز کمپین و ساخت بدنه زندانی به نام ایران
                            امضاء پتیشن توسط رهگذران آزادیخواه

                           حمایت از مسیحیان و دگر اندیشان زندانی


پیش از نمایش سنگسار با آخوند حکومتی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر