۱۳۹۱ دی ۲۱, پنجشنبه

نابود باد دیکتاتوری جمهوری اسلامی
با وجود تلاش ایرانیان مبارز و فعالین حقوق بشر علیه اعدام
ماشین مرگ و اعدام حکومت خونخوار اسلامی همچنان در حال
قربانی گرفتن است و هر روزبا وقاحت به تعداد قربانیان بی گناه اضافه میکند و اینبار باز پرونده ی زانیار و لقمان مرادی به روزهای حساس و پر خطر مرگ نزدیک میشود ..
هم میهنانم اینک وقت ان رسیده که با فریاد های اعتراض خود گوش جهانیان راپر کنیم از آوای میخواهم زنده بمانم این جوانان تا خون خواران دیگر جرات نکنندبه این احکام ضد انسانی عمل کنند
تا سرنگونی رژیم جنایتکاران از پای نمینشینیم
علی خامنه ای و مزدوران حکومتی مرگتان فرا رسیده
با هریک حکم نابودیتان را پیشواز میروید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر