۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

دفاع از نسرین ستوده و همه زندانیان سیاسی دربند به وزیرامورخارجه کشورسوئد

http://iwud.org/index.php/2012-04-07-06-01-50/189-nasrinاتحاد زنان ایران برای دموکراسی (ازاد) از اعتصاب غذای دو بانوی مقیم سوئد آذردخت زمانی و سامیه رونقی وآقای سعید کلانتریان و داود عزیزیان و هم چنین دکترحسن نایب هاشم مقیم کشورآلمان در حمایت از نسرین ستوده و زندانیان سیاسی حمایت میکند!

۱ نظر: